Garantie bij Vamos

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u er als consument in alle redelijkheid van mag verwachten. Naast de wettelijke garantie biedt Vamos u twee jaar garantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. 
Als u aanspraak wilt maken op uw garantie, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.